کد مطلب: 25175

شخصیت| شخصیت شناسی

شخصیت شناسی| با انتخاب یکی از کارت ها خود را بشناسید

شما باید یکی از این کارت ها را به صورت تصادفی انتخاب کنید و تفسیر آن را بخوانید.

شخصیت شناسی| با انتخاب یکی از کارت ها خود را بشناسید

کارت شماره یک

شما خیلی با اراده نیستید و زود خسته میشوید. اگر می خواهید به اهدافتان برسید، باید کمی بیشتر تلاش کنید. اگر بخواهید که منتظر بمانید تا یک اتفاق خوب بیوفتد، وقتتان را تلف میکنید. از جایتان بلند شوید و برای رسیدن به اهدافتان تلاش کنید./

کارت شماره دو

شما خیلی استراحت نمیکنید بهمین خاطر نمی توانید روی اولویت های خودتان در زندگی تمرکز کنید. شما باید آنچه را واقعا برایتان مهم است انتخاب کنید و اولویت بندی کنید و آن چیزی که هیچ فایده ای برای شما ندارد فراموش کنید. شما به استراحت نیاز دارید تا بتوانید کارهایتان را در زندگی اولویت بندی کنید. به خودتان رحم کنید و نفسی بکشید تا به آرامش برسید.

کارت شماره سه

شما در مورد شغل و حرفه ای که دارید اطلاعات کافی ندارید. شما خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید توانمند هستید. در تصمیم گیری هایتان عجله میکنید و این باعث میشود که با مشکل مواجه شوید. شما نمی دانید چگونه مشکلات را ارزیابی کنید بهمین خاطر باید یاد بگیرید که نگرشتان را به زندگی عوض کنید.

کارت شماره چهار

درمورد تصمیمی که میخواهید بگیرید مطمئن نیستید. سعی کنید اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید و خیلی سریع نظرتان را تغییر دهید. شما برنامه عملی و اهداف مشخصی ندارید بهمین خاطر اغلب دچار مشکل می شوید. سعی کنید اولویت ها را بر اساس خواسته های خودتان تعیین کنید. وقتی با برنامه پیش بروید زودتر به موفقیت میرسید.

کارت شماره پنج

شما آدم ساده ای نیستید و دوست دارید مسائل را پیچیده کنید. همیشه سخت ترین مسیرهای زندگی را انتخاب میکنید و روی چیزی که می خواهید تمرکز نمی کنید. همین دلیل است که همه چیز برای شما سخت به نظر می رسد!

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

تبلیغات متنی