کد مطلب: 34037

آسانترین فرمول ریاضی محاسبه سود بانکی | نحوه محاسبه سود بانکی روز شمار

محاسبه درصد سود بانکی براساس مبلغ سپرده، درصد سود سالانه و تعداد روز محاسبه می‌شود. برای به دست آوردن سود سپرده بانکی باید کمترین میزان سپرده در ماه را در نرخ سود و تعداد روزهای ماه ضرب کنید. حاصل این ضرب در تعداد روزهای سال تقسیم می‌شود؛ البته روش‌های دیگری هم برای محاسبه سود سپرده بانکی وجود دارد.

 آسانترین فرمول ریاضی محاسبه سود بانکی | نحوه محاسبه سود بانکی روز شمار

اگر در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اید و سود می‌گیرید، باید سود سپرده‌ تان را محاسبه کنید. با این کار میزان صرفه اقتصادی سپرده خود را بررسی می‌کنید. در واقع، سود سپرده بانکی مبنای تصمیم‌گیری شما برای افزایش مبلغ سپرده یا خروج سرمایه از بانک است.

فرمول ریاضی محاسبه سود بانکی

تاثیر کاهش نرخ سود سپرده ها بر تمامی بازارها در مجموع مثبت است

برای حساب کردن سود بانکی می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید. این فرمول سود بانکی با توجه به مبلغ سپرده‌گذاری، نرخ سود و تعداد روز است و در نهایت درصد سود بانکی را حساب می‌کند.

{(مبلغ سپرده‌گذاری) × (نرخ سود) × (تعداد روز)} ÷ ۳۶۵۰۰ = سود بانکی

اگر مبلغ سپرده شما ۱ میلیون تومان باشد و این پول را به مدت ۴۲ روز در بانک بگذارید، با فرض اینکه سود سپرده شما ۲۰ درصد است، در نهایت سود بانکی شما ۲۳ هزار تومان خواهد بود.

نحوه محاسبه سود بانکی ۱۸ درصد

برای محاسبه نرخ سود بانکی ۱۸ درصد باید کمترین میزان مبلغ سپرده در ماه را در تعداد روزهای ماه ضرب کنید و حاصل ضرب را در ۳۶۵ روز سال تقسیم کنید. اگر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و موجودی حساب شما ۱۰ میلیون تومان باشد، طریقه محاسبه سود بانکی به شرح زیر خواهد بود:

فرمول محاسبه سود بانکی ۱۸ درصد: (۰.۱۸ × ۱۰۰۰۰۰۰۰ × ۳۱) = ۱۵۲۸۷۶ تومان

 نحوه محاسبه سود بانکی روز شمار

در روش محاسبه سود بانکی روز شمار به حداقل مانده حساب در روز توجه می‌کنیم و حداقل مانده حساب را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم؛ بنابراین، برای حساب کردن سود بانکی روز شمار به مبلغ سپرده، نرخ سود بانکی و تعداد روزهای سرمایه‌گذاری احتیاج دارید. شما باید مبلغ سپرده‌گذاری را در تعداد روز و نرخ سود بانکی ضرب کنید و حاصل را بر ۳۶۵۰۰ تقسیم کنید. فرمول محاسبه سود بانکی روز شمار به شرح زیر است.

(نرخ سود × تعداد روز × مبلغ سپرده‌گذاری) / ۳۶۵۰۰ = سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت روز شمار

مثلا اگر مبلغ سپرده‌گذاری شما در ۲۰ روز برابر با ۵۰۰ هزار تومان و نرخ سود ۱۵ درصد باشد. سود روز شمار طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود.

(۵۰۰۰۰۰ × ۲۰ × ۱۵) / ۳۶۵۰۰ = ۴۱۰۹ تومان = سود روز شمار بانکی

نکته مهم در فرمول محاسبه سود بانکی روز شمار، مبلغ سپرده‌گذاری شما در روز است. مثلا، اگر می‌خواهید سود بانکی روز شما را در تاریخ امروز حساب کنید، باید مبلغ سپرده‌گذاری امروز را در نظر بگیرید. به‌طور مثال اگر مبلغ سپرده‌گذاری شما در ابتدای روز ۱۰۰ هزار تومان است و اواسط روز ۷۰ هزار تومان از آن را برداشت می‌کنید، سود روز شمار بانکی براساس ۳۰ هزار تومان حساب می‌شود.

فرمول محاسبه سود بانکی ماه‌ شمار

طریقه محاسبه سود بانکی ماه شمار به شرح زیر است. در این فرمول، باید کمترین مانده حساب در ماه، تعداد روزهای ماه و نرخ سود بانکی را در نظر بگیرید.

(نرخ سود بانکی × تعداد روزهای ماه × کمترین مانده حساب در ماه) / ۳۶۵۰۰ = سود سپرده‌گذاری ماه‌شمار

طبق فرمول محاسبه سود بانکی ماه‌شمار، سرمایه شما در یک ماه کامل در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بعد از آن باید سود بانکی را حساب کنید.

محاسبه سود بانکی وام

برای محاسبه سود بانکی وام می‌توانید از سایت‌های آنلاین استفاده کنید یا خودتان سود بانکی را حساب کنید. طبق فرمول محاسبه سود بانکی وام به مبلغ وام به تومان، درصد سود سالانه، تعداد اقساط وام و فاصله زمانی اقساط احتیاج دارید. معمولا سایت‌های محاسبه سود بانکی وام، نوع وام را از شما می‌خواهند. مثلا، اگر وام ازدواج یا وام قرض‌الحسنه گرفته‌اید، نوع وام را مشخص کنید. نکته دیگر اینکه فاصله زمانی بین دو قسط متوالی برابر یک ماه شمسی در نظر گرفته می‌شود.

فرمول محاسبه‌ سود بانکی در بانک‌های مختلف

همه بانک‌ها از فرمول مشخصی برای محاسبه‌ سود سپرده بانکی استفاده می‌کنند؛ بنابراین عدد تعیین‌کننده در سود حساب بانکی شما مبلغ سپرده و نرخ سود است.

محاسبه‌ سود سپرده‌ کوتاه‌مدت

اگر پول شما کمتر از یک سال در بانک باشد، در دسته سپرده‌های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد. برای محاسبه سود سپرده کوتاه‌مدت باید مبلغ پول را در درصد سود بانکی ضرب کنید و حاصل‌ضرب را بر ۱۰۰ تقسیم کنید. این مبلغ سود یکساله شما را نشان می‌دهد. توجه کنید که برای محاسبه سود سپرده کوتاه‌مدت باید درصد سود بانکی و مبلغ پس‌انداز را داشته باشید و بعد مبلغ دقیق سود روزانه، ماهانه و سالانه را حساب کنید؛ همچنین، بهتر است بدانید که از سال ۱۳۹۷، سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت تعلق نمی‌گیرد و فقط سودهای ماهانه و سالانه حساب می‌شوند.

مثال برای محاسبه سود سپرده بانکی

اگر ده میلیون تومان در حساب کوتاه‌مدت داشته باشید و ۱۵ درصد سود روزشمار به این حساب تعلق بگیرد، باید این عدد را در تعدادهای روزهای ماه (۳۰ یا ۳۱ روز) ضرب کنید. عدد به دست‌آمده معادل ۳۰۰ میلیون یا ۳۱۰ میلیون است که در عدد ۱۵ درصد ضرب می‌شود. حاصل این ضرب ۴۵ میلیون است. حالا آن را در ۳۶۵ روز سال تقسیم می‌کنید؛ بنابراین ۱۲۳۰۰۰ سود یک ماه ۳۰ روزه است که با نرخ سود ۱۵ درصد حساب شده است. 

فرمول محاسبه سود بانکی بلندمدت

سود سپرده‌های بلندمدت بیشتر از سپرده‌های کوتاه‌مدت هستند؛ درصورتی‌که بخواهید پول‌تان را زودتر از موعد از بانک خارج کنید، بانک درصدی از سود را کم می‌کند. فرمول محاسبه سود سپرده بلند پیچیده نیست. برای این کار باید مبلغ پول را در درصد سود بانک ضرب کنید و حاصل‌ضرب را بر ۱۰۰ تقسیم کنید. با این کار سود یکساله شما محاسبه می‌شود. اگر می‌خواهید سود ماهانه را حساب کنید، باید عدد به دست‌آمده را بر ۱۲ تقسیم کنید. بسیاری از بانک‌ها فرمول محاسبه سود سپرده بانکی را به شما می‌دهند و می‌توانید این کار را آنلاین انجام دهید.

راهنمای کامل و فرمول محاسبه سود و نرخ های جدید سپرده بانکی

نرخ سود × مبلغ سپرده = سود سپرده یک ساله

سود سپرده یک ساله ÷ ۱۲= سود سپرده ماهانه

محاسبه آنلاین سود سپرده بانکی

با فرمولی که در برخی سایت‌های آنلاین برای محاسبه سود بانکی وجود دارد، می‌توانید مبلغ سود سپرده را به صورت آنلاین محاسبه کنید. کافی است مبلغ سپرده، درصد سود سالانه و تعداد روز را در جای مخصوص بنویسید و روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

سوال‌های متداول

سود بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟

سود بانکی براساس مبلغ اصل سرمایه و درصد سود بانکی سالانه سپرده حساب می‌شود.

چرا پرداخت سود روز شمار ممنوع است؟

بعد از سال ۱۳۹۷، سود سپرده‌های بانکی به صورت روز شمار حساب نمی‌شود؛ زیرا پرداخت سود روزشمار تاثیر مثبتی روی بازار ندارد و باعث رشد تورم می‌شود.

 

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت دیجی سرگرمی هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  آخرین اخبار

  اخبار روز سایر رسانه ها

   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت دیجی سرگرمی هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

   تبلیغات متنی