کد مطلب: 31143

عیدی ۱۴۰۳ | مبلغ عیدی ۱۴۰۳ | نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۳

فوری/مبلغ جدید عیدی ۱۴۰۳ اعلام شد | نحوه محاسبه عیدی 1403 با این روش ساده

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره رقم عیدی و نحوه محاسبه عیدی 1403 اعلام شد.

فوری/مبلغ جدید عیدی ۱۴۰۳ اعلام شد | نحوه محاسبه عیدی 1403 با این روش ساده

رقم عیدی 1403 بالاخره مشخص شد. مبلغ عیدی 1403 بر اساس تورم آن سال افزایش می یابد. امروز هم خبر مهمی در خصوص مبلغ عیدی 1403 منتشر شده است. نحوه محاسبه و رقم عیدی 1403 را در ادامه با هم در سایت دیجی سرگرمی می خوانیم.

با این روش میزان عیدی 1403 خود را بدانید

اگر می‌خواهید رقم عیدی امسال خود را بدانید، این گزارش که در رابطه با نحوه محاسبه عیدی کارگران و کارمندان است را بخوانید.

فرمول محاسبه عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر باقی مانده است. عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. در این گزارش با نحوه محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی و کارمندان دولت آشنا خواهید شد.

مبلغ عیدی 1403 و پاداش آخر سال کارگران

میزان پرداخت عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. عیدی بازنشستگان از نیمه اسفند ماه واریز می‌شود. عیدی بازنشستگان به افراد واجد شرایط تعلق می‌گیرد. عیدی بازنشستگان را دولت اعلام می‌کند و طبق سنوات گذشته، مبلغ آن به اندازه‌ی عیدی کارمندان دولت است. در ادامه به آخرین جزییات از عیدی بازنشستگان در سایت خبرآزاد می‌پردازیم.

 میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به میزان مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری اعلام شده است که زمان پرداخت آن، معمولا در اسفند ماه صورت می‌گیرد.

عیدی و پاداش آخر سال یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری تعلق می‌گیرد. مبلغ این عیدی برای هر گروه از این افراد به طور جداگانه و طبق فرمول خاصی تعیین می‌شود. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هئیت وزیران و حقوق کارکنان مشغول قانون کار توسط وزارت کار تعیین می‌شود. میزان عیدی برای افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند هم بر اساس ماه‌های حضور آن‌ها در محل کار محاسبه خواهد شد.

عیدی کارگران طبق مصوبه‌ای که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، محاسبه و تعیین می‌شود، بر اساس این مصوبه که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، عیدی آخر سال کارگران برابر با دو برابر حداقل دریافتی کارگر است. البته این مبلغ حداقل عیدی کارگر است و حداکثر عیدی می‌تواند تا سه برابر حداقل حقوق ماهانه کارگر پرداخت شود. بنابراین، عیدی حقوق کار حداقل برابر با دستمزد شصت روز کار اخیر و حداکثر برابر با دستمزد نود روز کار اخیر اوست.)

همچنین میزان عیدی کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی آن‌ها تجاوز کند. بر اساس قانون، پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کارهستند نیز الزامی است، در این صورت میزان عیدی کارگر باید بر اساس شصت روز دستمزد و متناسب با روز‌های کار او محاسبه شود. در واقع، در این شرایط ابتدا عیدی ماهانه برای کارگر محاسبه می‌شود با ضرب در تعداد ماه‌های سابقه کار وی مبلغ نهایی عیدی سالیانه تعیین و پرداخت می‌شود.

قانون عیدی کارگران سال‌ها است که بدون تغییر خاصی اجرا می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد روزانه مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.

عیدی 1403

نحوه محاسبه عیدی 1403 کارگران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳

نحوه محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳، مطابق قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران است که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده است.

نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۳؛ کارگران حداقل دوازده ماه کارکرد

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران با حداقل دوازده ماه کارکرد: به موجب ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران: «کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان، نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند.»

مطابق این ماده، حداقل مبلغ عیدی کارگران تامین اجتماعی، به میزان شصت برابر آخرین مزد روزانه آنها و حداکثر مبلغ عیدی آن ها نیز برابر است با نود برابر آخرین مزد روزانه کارگران. فرمول تعیین پاداش آخر سال کارگران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر خواهد بود:

۶۰*مزد روزانه= حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۳

۹۰*مزد روزانه= حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۳

اما کف و سقفِ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون چقدر است؛ براساس آنچه قانون می‌گوید کارگران امسال در ماه‌های پایانی سال، حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند؛ به همین ترتیب، حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان خواهد بود.

فرمول محاسبه عیدی ۱۴۰۳؛ کارگران کمتر از دوازده ماه کارکرد

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه: به موجب تبصره ۱ ماده واحده مزبور: « مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده ‌اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه ‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.» با توجه به این تبصره، فرمول محاسبه عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه، به شرح زیر می باشد:

حقوق ماهیانه×۲× تعداد ماه‌های کاری÷ ۱۲

میزان عیدی 1403 و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه محاسبه عیدی 1403 کارمندان

نحوه محاسبه عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۳، که میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح و دولتی را مشخص می نماید، توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است، مشخص شده است.

به موجب این قانون: «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می ‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، موسسات و شرکت ‌های دولتی... می شود... مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ‌ارتش و نیرو های انتظامی... مشمول این قانون می‌ گردند.» بر این اساس، هیات وزیران، هر ساله در بهمن ماه، به تشکیل جلسه ای اقدام نموده که در جریان آن، میزان عیدی و پاداش آخر سال کارکنان اعم از کارکنان دولت (کشوری) و کارکنان نیروهای مسلح (لشکری) را تعیین می نماید.

منبع: عرشه
آنچه دیگران میخوانند
 • حمید ارسالی در

  عیدی بازنشسته تامین اجتماعی باید طبق قانون کار دو برابر حقوقش باشد انها کارمند نبودند

 • حسین خدادادی ارسالی در

  سلام با ۳۳ سال حق بیمه ۷۵۰۰ میلیون ودیگران با۲۰ سال سابقه بیمه ۷۵۰۰میلیون این عدالته چرا چرا

 • اسم مهم نیست قرائت متن دیدگاه مهم است. ارسالی در

  با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلین که در شهریور ۱۴۰۲ اعمال شد که آن هم مبلغ ناچیزی است و بازنشستگان از آن بی نصیب ماندند دولت موظف است با توجه به قانون ۹۰ درصدی علاوه بر اعمال آن؛ معوقه آن را نیز از شهریور ماه تا آخر اسفند به آنان واریز نماید. وقتی قانونی را تصویب می کنید بایستی به اجرای آن هم پایبند باشید. دولت نمی تواند از زیر آن شانه خالی کند. چطور اعمال یک میلیون تومان به حقوق تورم ایجاد می کند ولی افزایش به رویه و غیر مسئولانه خودرو تورم محسوب نمی شود!؟ با تشکر

 • زهرا بنی هاشمی ارسالی در

  سلام یکی زمانی حقوق ۲۵۰ تومن بود عید یک سکه بهار آزادی به قیمت ۳۰۰تومن ولی الان با تورم افسار گسیخته حقوق یک باز نشسته زیر ده میلیون هست هستید و میلیون نیم ایا قابل قیاس هست با این عید بنظر شما چه کار میشود کرده تورا به خدا فکری به حال این گرانی کنید

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  اخبار از پلیکان

  آخرین اخبار

  اخبار روز سایر رسانه ها

   اخبار از پلیکان

   تبلیغات متنی