کد مطلب: 30528

تست شخصیت شناسی | تست روانشناسی

ویژگی شیطانی متولدین هر ماه چیه؟ | تست شخصیت شناسی

متولدین هر ماه ویژگی های مختلفی دارند. در این مطلب از سایت ویکی گردی جهت سرگرمی خصوصیات متولدین هر ماه بر اساس صفات شیطانی آن ها را برایتان آورده ایم. این مطلب فقط جنبه سرگرمی داشته و از خواندن آن خشمگین نشوید.

ویژگی شیطانی متولدین هر ماه چیه؟ | تست شخصیت شناسی

فروردین

۱. نترس و شر! ۲ قرو قاطی ۳ بی صبر و تحمل .۴ اغواگر به تمام معنا

اردیبهشت

.۱ گیردهنده ۲ دستور دهنده ۳ کنترل کننده ۴ مادی گرا!!!

خرداد

۱. سوژه کننده ۲ استرس دهنده . گاهی مسخره کننده و ترسناک ... نترس ....

تیر

.۱ مودی شدید .۲ گیردهنده . شک کننده ۴ مشکوک!!!!

مرداد

۱ کنترل کننده ۲ تشنه توجه به هر قیمتی) ۳. یاغی!!! ۴. مخ زن! 

شهریور

۱. سخت گیر ولی برای بقیه ۲ پرفیس و افاده ۳ قضاوت کننده شدید

مهر

۱ تغییر کننده در جیگ ثانیه ۲ به شدت تحت تاثیر همه چیز و همه کس خود و دیگران تخریب کن

آبان

۱. حسود ۲ کینه ای!!! ۳ لاس زننده .۴ تحت چارچوب خودش نه بقیه

آذر

۱. عصبی !! ۲. عصبی کننده !!! ۳ حرص در بیار .۴ خود رای ۵ بی منطق

دی

۱. بی اخلاق!! ۲ کینه ای ۳ رقابتی در حد نابودگر ۴ خود رای شدید

بهمن

۱ یا ۱۰۰٪ احساساتی یا ۱۰۰ منطقی ۲ فراری از مشکلات خود محور! ۴ خود رای ۵ بیش از حد حساس ولی پررو!!!!

اسفند

.۱ لجباز ناجور ۲ سرد و بی توجه! غیر قابل پیش بینی به صورت بد ۴ یهو غیرتی و گیردهنده

منبع:نیک صالحی

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی