کد مطلب: 30496

فال | ابجد | طالع بینی

فال ابجد فردا 18 آبان ماه | سرنوشت چه تقدیری برایتان چیده است؟

فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با آن پرداخته ایم.

فال ابجد فردا 18 آبان ماه | سرنوشت چه تقدیری برایتان چیده است؟

فال ابجد فردا متولدین فروردین 

فال ابجد شما: د د آ

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصود میرسی. تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد. اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

فال ابجد فردا متولدین اردیبهشت 

حروف ابجد فال شما: آ ب د

به زودی از طرف شخص بزرگی کمک میشوی و گشایشی در کارت پیدا میشود و توفیقاتی نصیب تو می شود. از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر میشوند. اگر قصد سفر داری انجام بده. اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری، یا قصد انجام کار یا معامله ای داری، انجام بده بخت با شما یار است. فرزند صالحی نصیب شما می شود که قدمش برای شما خیر است. از مال حرام پرهیز کن. در نماز کاهلی نکن مراقب افکار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی.

فال ابجد فردا متولدین خرداد

فال ابجد شما: آ د ب

طالع خوبی داری. عاقبت به آنچه که طالب آن هستی میرسی. از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد و رنج و مشکلت حل خواهد شد. اگر طالب مال حلال باشی، روز به روز کارت بهتر میشود. اگر قصد سفر داری برو، از آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز میگردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.

فال ابجد فردا متولدین تیر

فال ابجد شما: ج آ ب

قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی. بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

فال ابجد فردا متولدین مرداد

ابجد فال شما: ج د ب

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی. کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری. نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند. اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی. اگر قصد انجام کاری داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود.

فال ابجد

فال ابجد فردا متولدین شهریور

ابجد فال شما: ج ج د

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید. از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود. کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله اش برطرف شود. رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن.

 فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: آ د ج

تعبیر: طالعت خوب است. امسال سال فوق العاده عالی برای تان خواهد شد شما می توانید در مسیرهای درست زندگی راهی شوید، و موفقیت را در خود به وجود بیاورید بهتر است؛ از غم و اندوه زندگی خودتان را رها کنید و به سمت انرژی های مثبت در حال حرکت باشید تا خوشبختی و نشاط به سراغتان بیاید. اگر زمان پیدا نمی کنید موسیقی را در زندگیتان جاری کنید تا تغییر اساسی در روحیتان را به چشم ببینید. حرفی زده اید که پس گرفتنش سخت است. اگر اشتباه بوده عذرخواهی کنید وگرنه پای حرفتان بایستید و خودخوری را کنار بگذارید. بیهوده انرژیتان را هدر می دهید. شما الگوی خوبی برای دیگران شده اید و حتی سخنان و نظرهایتان برای تعدادی از اطرافیان حکم سند را دارد.

فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: آ ‌آ ‌د

تعبیر: طالعت روشن است. به لطف خداوند گره از کارتان باز خواهد شد و شما به سربلندی و موفقیت های بالایی در زندگیتان خواهید رسید،، شخصی وارد زندگی تان می شود که تغییر و تحولات بسیار زیادی در شما ایجاد می کند ،و شما را به آرامش و آسایش می رساند و خوشبختی را خیلی زود در زندگی تان به وجود می آورد. رنج و اندوه زیادی را تحمل کرده اید،و احساسات و عواطفتان را به راحتی بروز نمیدهید ،این رویه باعث گوشه گیری و انزوای شما میشود ، به زودی به مهمانی بزرگی دعوت خداهید شد اما احتمال شرکت کردنتان کم است توصیه میشود در برابر وسوسه شرکت در این مهمانی خود داری کنید. در مورد مسئله ای نظرتان را زود عوض نکنید حتی اگر فکر میکنید طاقتتان تمام شده.

فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: د د د

تعبیر: نیت خوب کرده اید. بهتر است؛ ناامیدی را در زندگی از خود دور کنید تا بتوانید در مسیرهای درست زندگی راهی شوید،، و شادی و نشاط را در خود به وجود بیاورید از شر بدخواهان در امان خواهید ماند و موفقیت و سربلندی را در خود به وجود می آورید،، بهتر است؛ سپاسگزار نعمت های فراوان خداوند باشید و در راز و نیاز با او بپردازید. از حس همدردی دیگران احساس رضایت خاطر میکنید به نحوی که انگار بار سنگینی را از شانه هایتان برداشته اند با انعطاف پذیری و سازگاری شما گره ای از کار ها باز خواهد شد پاسخگویی به شخصی یا انجام کاری شمارا در فشار یا منگنه میگذارد تا بیشتر کار کنید ابراز احساس و نا رضایتی به شما کمکی نمیکند راهی برای سرعت بخشیدن به امور پیدا کنید.

فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما: ج ب آ

تعبیر: طالعت نیکوست. به لطف خداوند اگر بیمار هستید از بند بیماری های خطرناکی رهایی پیدا خواهید کرد و شادی و خوشبختی را در زندگی تان به وجود می آورید،، بهتر است؛ در زندگی برای خود صدقه ای بدهید تا از چشم زخم مردم در امان بمانید،، و هیچ مشکلی در آینده برایتان به وجود نیاید. یکی از عزیزانتان را بی منظور خواهید رنجاند مراقب زبانتان باشید هر گله و شکایتی را به زبان نیاورید اگر گرفتار عشقی پرشور و نامعلوم شده اید باید به موقع با احساساتتان کنار بیایید و بعد وضعیت خود را سر و سامان بدهید در غیر اینصورت با بین بست ها و درد سرهایی مواجه خواهید شد بپذیرید که نمی توان جلوی بعضی از رخدادها را گرفت با بگو مگو با دیگران بیهوده خود را خسته می کنید.

فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما: د ب آ

تعبیر: بخت و اقبال روشنی در پیش رو دارید به زودی شانس به شما رویی می آورد،، و شما به آرامش و آسایش دست پیدا خواهید کرد ازدواجی در پیش رو دارید که برایتان مبارک است،، شما را در زندگی به خوشبختی و نشاط می رساند و شادی و موفقیت را در زندگی برایتان به وجود می آورد. بخاطر برخی سخنان در جمع خانوادگیتان کدورت هایی بوجود امده اگربه موقع در رفع انان اقدام نکنید مشکلی بزرگ بوجود خواهد امد مجبور خواهید بود بر خلاف میلتان در یک جلسه کاری مهم شرکت کنید .عدم حضورتان در ان میتواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد. لازم است از محدودیت هایی اگاهی یابید که اخیرا جزئی از زندگیتان شده اند اوضاع همیشه اینطور باقی نخواهند ماند.

فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما: آ ب آ

تعبیر: طالعت روشن است. در زندگی تان رزق و روزی حلال به دستتان خواهد رسید عاقبت روزگار به نفع شما خواهد بود ،،اگر قصد رفتن به سفر را دارید بهتر است؛ این سفر را راهی شوید که برایتان خوشایند دیده شده است موفقیت و سربلندی را در زندگی برایتان به وجود می آورد. درمیان نگاههای متعجب وحیرت زده اطرافیانتان همچنان ریسک میکنید وموفقیتهای پی در پیتان نقل مجلس دیگران خواهد شد….رخدادهای غیر منتظره در راه هستند با وجود تلاشهای فراوانتان نمیتوانید بر همه چیز کنترل داشته باشید اجازه بدهید دیگران به راه خودشان بروند اتفاق مهمی تمرکز شما را سلب میکند انعطاف پذیریتان به شما کمک میکند تا بر این ماجرا غلبه کنید.

منبع: پرسون

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت دیجی سرگرمی هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  آخرین اخبار

  اخبار روز سایر رسانه ها

   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت دیجی سرگرمی هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

   تبلیغات متنی