کد مطلب: 27887

حجاب | بی حجاب

فوری: بررسی لایحه حجاب در مجلس از امروز | قوانین حجاب تغییر میکند؟

لایحه عفاف و حجاب 70 ماده دارد که در ابتدا قوه قضاییه با 9 ماده آن را به دولت داد و پس از آن دولت نیز 6 ماده به آن اضافه کرد. بر این اساس دو قوه با 15 ماده آن را به دست مجلس سپردند. مجلس نیز آن را به 70 ماده رساند.

فوری: بررسی لایحه حجاب در مجلس از امروز | قوانین حجاب تغییر میکند؟

 بر اساس اصل 85، مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن هم به عهده مجلس است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون قضایی مجلس امروز اولین جلسه خود را به منظور بررسی گزارش مربوط به لایحه عفاف و حجاب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد، ۱۲ ماده از این لایحه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون مصوب کردند که آموزش ضمن خدمت در حوزه عفاف و حجاب به طور سالیانه و با دقت و با ترتیب توسط دستگاه‌ها برگزار شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین براساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا دستگاه‌های اجرایی تا مرداد هر سال برنامه‌های عملیاتی خود در حوزه عفاف و حجاب را آماده کنند.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا دستگاه‌های اجرایی به صورت سالانه گزارش خود را در قالب ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صحن مجلس ارائه کنند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی صرفاً در این جلسه حاضر هستند، اما برای تصویب یا رد مواد لایحه حق رأی ندارند.

بخشی از متن لایحه به شرح زیر است:

باسمه‌ تعالی‌

لایحه‌ عفاف‌ و حجاب‌

فصل‌ اول‌- کلیات‌

ماده‌ ١- خانواده‌، به‌ عنوان‌ کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ و آرامش‌ او اصالت‌ دارد و هر رفتاری که‌ به‌ ترویج‌ برهنگی‌، بی‌‌عفتی‌، بی‌حجابی‌، بدپوششی‌ و اعمال‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌ که‌ منجر به‌ برهم‌زدن‌ آرامش‌ زن‌ و مرد در خانواده‌، رواج‌ ازدواج‌ دیرهنگام‌، گسترش‌ طلاق‌ و آسیب‌های اجتماعی‌ و زدودن‌ ارزش‌ خانواده‌ می‌شود، نقض‌ بندهای (١) و (٧) اصول‌ سوم‌ و دهم‌ قانون‌ اساسی‌ است‌ و مطابق‌ احکام‌ این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ ممنوع‌ می‌باشد.

مطالعه بیشتر:مجلس با بررسی لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ موافقت کرد

ماده‌ ٢- وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ با همکاری دبیرخانه‌ شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ تأثیر اجرای این‌ قانون‌ را رصد و سالانه‌ به‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ گزارش‌ نماید. این‌ گزارش‌ در کمیسیون‌های فرهنگی‌ و قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ ارزیابی‌ و نتیجه‌ تغییر شاخص‌ وضعیت‌ عفاف‌ و حجاب‌ جهت‌ قرائت‌ به‌ صحن‌ علنی‌ ارسال‌ می‌شود. این‌ حکم‌ مانع‌ از نظارت‌ سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور و سایر نهادهای نظارتی‌ مسئول‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ نیست‌.

ماده‌ ٣- ایجاد هماهنگی‌، پیش‌بینی‌ سازوکار لازم‌ و نظارت‌ بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در اجرای این‌ قانون‌ و مصوبات‌ شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ بر عهده‌ وزارت‌ کشور است‌ که‌ با استفاده‌ از همه‌ ظرفیت‌ها و امکانات‌ و منابع‌ و تشکیل‌ ستاد هماهنگی‌ و راهبری اجرای مصوبه‌ عفاف‌ و حجاب‌ اقدام‌ می‌نماید و گزارش‌ آن‌ را به‌صورت‌ سالانه‌ به‌ شورایعالی‌ انقلاب‌فرهنگی‌ و مجلس‌ شورای اسلامی‌ ارائه‌ می‌کند.

تبصره‌- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این‌ قانون‌ مکلفند گزارش‌ عملکرد سالانه‌ خود را تا ابتدای مهرماه‌ هر سال‌ به‌ وزارت‌ کشور ارائه‌ دهند. عدم‌ ارائه‌ گزارش‌ یا ارائه‌ گزارش‌ خلاف‌ واقع‌ موجب‌ مجازات‌ مسؤول‌ مستقیم‌ و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مربوط‌ به‌ مجازات‌ مذکور در ماده‌ (٤٧) این‌ قانون‌ می‌شود.

فصل‌ دوم‌- وظایف‌ عمومی‌ دستگاه‌های اجرایی ماده‌ ٤- کلیه‌ دستگاه‌های مذکور در ماده‌ (٢٩) قانون‌ برنامه‌ ششم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ١٤/١٢/١٣٩٥ و ماده‌ (٥) قانون‌ مدیریت‌ خدمات‌ کشوری مصوب‌ ٨/٧/١٣٨٦ و ماده‌ (٥) قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ ١/٦/١٣٦٦ و تبصره‌ ماده‌ (٢) قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور مصوب‌ ١١/١١/١٣٦١ مکلفند در دوره‌های آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ کارکنان‌، نسبت‌ به‌ آموزش‌ سبک‌ زندگی‌ اسلامی‌ مبتنی‌ بر تعهد زوجین‌ به‌ یکدیگر و ترویج‌ فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌ اقدام‌ کنند.

 

تبصره‌ ١ – سازمان‌ اداری و استخدامی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری مدیریت‌ حوزه‌های علمیه‌، حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ محتوای آموزشی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ را تهیه‌ کند و حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه‌ به‌ تأیید دبیرخانه‌ شورایعالی‌ انقلاب‌فرهنگی‌ برساند.

مطالعه بیشتر:نارضایتی بیماران و پزشکان از عملکرد ناسالم بیمه‌هاست

تبصره‌٢- دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ این‌ ماده‌ مکلفند با همکاری سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ برنامه‌هایی‌ جهت‌ تبیین‌ سبک‌ زندگی‌ اسلامی‌ خانواده‌‌محور و فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌ با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب‌ هنری و اجرایی‌ برای خانواده‌های کارکنان‌ خود طراحی‌ و برگزار نمایند.

ماده‌ ٥- دستگاه‌های مذکور در این‌ قانون‌ مکلفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ شاخص‌های ارزیابی‌ عملیاتی‌ خود را در چهارچوب‌ اسناد و قوانین‌ بالادستی‌، مطابق‌ با وظایف‌ تخصصی‌ تعیین‌ شده‌ در مصوبات‌ شورایعالی‌ انقلاب‌فرهنگی‌ در عرصه‌ عفاف‌ و حجاب‌ و این‌ قانون‌، تهیه‌ و جهت‌ تأیید به‌ شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ ارسال‌ کنند. دستگاه‌های مذکور موظفند برنامه‌ اقدام‌ سالانه‌ خود را در چهارچوب‌ شاخص‌های تأیید شده‌ به‌ ستاد هماهنگی‌ و راهبری اجرای مصوبه‌ عفاف‌ و حجاب‌ در وزارت‌ کشور جهت‌ تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای آن‌ ارائه‌ نمایند.

ماده‌ ٦- مصوبات‌ کارگروه‌ ساماندهی‌ مد و لباس‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزرای عضو کارگروه‌ می‌رسد در راستای اجرای این‌ قانون‌ برای کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ ماده‌(٤) این‌ قانون‌ لازم‌الاجراست‌.

تبصره‌- کارگروه‌ ساماندهی‌ مد و لباس‌ موظف‌ است‌ براساس‌ معیارهای مصوب‌ شورای فرهنگ‌ عمومی‌، دستورالعمل‌ طراحی‌، تولید و عرضه‌ لباس‌ و استانداردهای واردات‌ لباس‌ متناسب‌ با «سبک‌ زندگی‌ اسلامی‌ خانواده‌محور و فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌» را سالانه‌ به‌ دستگاه‌های اجرایی‌ و کلیه‌ صنوف‌ و صنایع‌ مرتبط‌ ابلاغ‌ نماید.

ماده‌ ٧- اقلام‌ مرتبط‌ با عفاف‌ و حجاب‌ و ملزومات‌ آن‌ کالای فرهنگی‌ محسوب‌ می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی‌، صنایع‌ و معادن‌، بازرگانی‌ و فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و سازمان‌ صدا و سیما موظفند در اعطای مشوق‌ها، تسهیلات‌ و خدمات‌، وضع‌ معافیت‌ها، تخفیف‌‌های تبلیغاتی‌، کاهش‌ هزینه‌ تأمین‌ مواد اولیه‌ تولید، کاهش‌ هزینه‌های گمرگی‌ و ایجاد فرصت‌های مناسب‌ برای عرضه‌ عمومی‌ پوشاک‌ متناسب‌ با «سبک‌ زندگی‌ اسلامی‌ خانواده‌محور و فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌» به‌عنوان‌ کالای فرهنگی‌ تعرفه‌‌گذاری و حمایت‌ نماید.

مطالعه بیشتر:بررسی لایحه حجاب در مجلس به کجا رسید؟

تبصره‌- پوشاکی‌ که‌ دارای شناسه‌ یکپارچه‌ ایرانی‌ (شیما) نباشد مشمول‌ حمایت‌های مندرج‌ در این‌ ماده‌ نمی‌شود.

ماده‌ ٨- وزارت‌ امور خارجه‌ موظف‌ است‌ با همکاری سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ مقدمات‌ انعقاد پیمان‌ها و تأسیس‌ و تقویت‌ جنبش‌های جهانی‌ برای حفظ‌ و دفاع‌ از کیان‌ خانواده‌ در برابر جریان‌ انحرافات‌ جنسی‌ و اخلاقی‌ در میان‌ کشورهای جهان‌ را فراهم‌ نماید.

فصل‌ سوم‌- تکالیف‌ اختصاصی‌ دستگاه‌های اجرایی

ماده‌ ٩- وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ این‌ قانون‌، مکلف‌ به‌ وظایف‌ زیر است‌:

١- نظام‌ جامع‌ رتبه‌‌بندی محتوای محصولات‌ و تولیدات‌ فرهنگی‌ را بر مبنای تطابق‌ با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی‌ حوزه‌ عفاف‌ و حجاب‌ مصوب‌ شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ تنظیم‌ و هرگونه‌ حمایت‌ مادی و معنوی و میزان‌ برخورداری از امتیازات‌ و یارانه‌ها را متناسب‌ با نظام‌ جامع‌ رتبه‌‌بندی محتوایی‌ اعمال‌ نماید.

٢- ممنوعیت‌ صدور مجوز و پخش‌ آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف‌ این‌ قانون‌ و سیاست‌های شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌؛

ماده‌ ١٠- سازمان‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ این‌ قانون‌، مکلف‌ به‌ وظایف‌ زیر است‌:

١- تهیه‌ و پخش‌ برنامه‌های تلویزیونی‌ در جهت‌ معرفی‌ و ترویج‌ نمادها و الگوهای سبک‌ زندگی‌ اسلامی‌ خانواده‌محور و فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌ با تأکید بر مخاطبین‌ کودک‌ و نوجوان‌ و پرهیز از ترویج‌ الگوهای فردگرایانه‌ و ضد خانواده‌ در پخش‌ برنامه‌های سیما

٢- آگاه‌سازی و روشنگری درباره‌ جریان‌هایی‌ که‌ علیه‌ بنیان‌ خانواده‌ فعال‌ بوده‌ یا فردگرایی‌، برهنگی‌، هرزه‌نگاری، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل‌ بنیان‌ خانواده‌ را ترویج‌ می‌کنند.

٣- پخش‌ رایگان‌ برنامه‌های تخصصی‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی‌ و سایر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ فعال‌ در عرصه‌ عفاف‌ و حجاب‌ مطابق‌ استانداردهای تولید و پخش‌ سازمان‌ صدا و سیما

٤- ترغیب‌ و تشویق‌ هنرمندان‌ و تولیدکنندگان‌ آثار فرهنگی‌ فاخر به‌منظور ارائه‌ راهکارهای بدیع‌ و جذاب‌ در راستای تعمیق‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌

وی افزود: قبول داریم که ممکن است لایحه عفاف و حجاب اشکالاتی دارد اما ما باید آن را اصلاح کنیم و قرار نیست چون اشکالاتی دارد مجلس نسبت به آن سکوت کند. نکته مهم دیگر آن است که عفاف و حجاب فقط برای زنان نیست و برای مردان هم واجب است که در این لایحه به آن اشاره شده است. دشمن در حوزه حجاب برنامه ریزی زیادی برای ما کرده و ما باید در این زمینه قانونی مترقی تصویب کرده و بر آن نظارت کنیم. اگر لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون تخصصی بررسی شود قانونی در حوزه حجاب و عفاف به صورت آزمایشی مصوب می‌شود و قابلیت تنقیح و تصحیح خواهد داشت.

نیک بین گفت: مجلس شورای اسلامی مخالف بی بند و باری و بی حیایی است و ما موافق عفاف و حجاب هستیم. مجلس به صورت محکم مقابل معارضان و مقابله کنندگان با افراد محجبه می‌ایستد و برای ما پذیرفتنی نیست که در برخی نقاط کشور زنان محجبه جرأت نمی‌کنند حضور یابند.

وی بیان کرد: ما در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس جلسات متعددی را با حضور کارشناسان این حوزه برگزار کرده و اصلاحاتی را در لایحه عفاف و حجاب اعمال کردیم. یکی از اصلاحات مهم که آوردیم آن است که از همان ابتدا اگر فردی مرتکب تخلف در حوزه عفاف و حجاب شود، پرونده آن فرد به دادگاه ارسال و حکمی برای وی صادر می‌شود.

حکم جلب برای افراد برهنه و نیم برهنه

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین افرادی که برهنگی و نیم برهنگی داشته باشند، فوراً جلب می‌شوند. افرادی هم که به اصل حجاب و افراد محجبه توهین کنند، فوراً بازداشت می‌شوند. ما لایحه عفاف و عفاف را جامع‌تر و کامل‌تر دیدیم و تشویق به رعایت حجاب را هم آوردیم و مباحث فرهنگی هم در این لایحه گنجانده شده است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در لایحه عفاف و حجاب که به مجلس ارائه شد، آن طور که باید و شاید مباحث فرهنگی مدنظر قرار نگرفته بود اما ما حدود ۵۰ ماده با محتوای فرهنگی در قالب تکالیف دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها به این لایحه اضافه کردیم. همچنین برای افرادی که در جامعه و به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها مسئله حجاب را ترویج کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

غضنفرآبادی با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی که به مجلس ارائه شده نسبت به لایحه اولیه عفاف و حجاب تفاوت‌هایی دارد، افزود: ما مصوباتی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف داشته است، در این لایحه آوردیم تا تبدیل به قانون شود. درست است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است اما مدنظر مجلس این است که این مصوبات در لایحه عفاف و حجاب گنجانده شده و ضمانت‌هایی هم برای اجرای آن گذاشته شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس جمع بندی ها و اخذ نظر از کارشناسان ذیربط، نگاه ما آن است که با اصلاحاتی که در لایحه عفاف و حجاب اعمال شده است، این لایحه رضایت اجماع جامعه را به دنبال خواهد داشت.

لایحه عفاف و حجاب یکشنبه در مجلس بررسی می‌شود

وی درباره زمان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در صحن مجلس، گفت: این گزارش الان در سامانه مجلس بارگذاری شده و نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را ثبت کنند. ما به دنبال آن هستیم که روز یکشنبه هفته آینده (۱۵ مرداد ماه) بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس تقاضای اولویت بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را دهیم تا در صورت تصویب نمایندگان، بررسی این لایحه در صحن مجلس آغاز شود./ مهر

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

اخبار روز سایر رسانه ها

    اخبار از پلیکان

    تبلیغات متنی