کد مطلب: 25131

شخصیت| شخصیت شناسی

تست هوش تصویری | آیا می توانید قاتل را در کمتر از 10 ثانیه شناسایی کنید؟

جنازه آقای رابرت را یک شب در اتاقش پیدا کردند. اتاق هیچ پنجره‌ای نداشت و در آن هم قفل شده بود.

تست هوش تصویری | آیا می توانید قاتل را در کمتر از 10 ثانیه شناسایی کنید؟

از چهار نفری که کلید اتاق او را داشتند بازجویی شد:

سوفیا، خدمتکار:

جان، سرپیشخدمت:

«وقتی صدای جیغ را شنیدم به طرف اتاق دویدم، چراغ را روشن کردم و دیدم یک چاقو در گردن آقای رابرت فرو رفته.»

سارا، معلم سرخانه:

«من هم به همراه جان به طرف اتاق دویدم. وقتی جان چراغ را روشن کرد همه جای اتاق پر از خون بود.»

جک، آشپز:

«من مشغول درست کردن شام بودم و متوجه چیزی نشدم.»

به نظر شما قاتل چه کسی است؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ معما:

قاتل سوفیا بود. اتاق تاریک بود و او قاعدتاً نمی‌توانست آقای رابرت را ببیند مگر آنکه خودش از قبل از مرگ او باخبر بوده باشد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

تبلیغات متنی